در شروع کار شبیه رولپلاک عمل کن

در شروع کار شبیه رولپلاک عمل کن

در کارهای جدید، چه برای گرفتن کار و چه برای انجام دادن آن، باید رولپلاکی عمل کرد.

چون کار جدید است، نفوذ کردن و تثبیت موقعیت کار سختی است. باید کوچک شروع کنیم و وقتی موقعیت اولیه مان تثبیت شد، در حد و اندازه واقعی خودمان ظاهر شویم. اگر از اول، بزرگ عمل کنیم، در جای خود هم جا نمی گیریم!
رولپلاک، بعد از اینکه در موقعیت خود مستقر می‌شود، با بستن پیچ، بزرگتر شده و به وضعیت نهایی خود می‌رسد.

نظرات

mood_bad
  • هنوز نظری ندارید
  • chat
    یک نظر اضافه کنید