مزایای ثبت فروشگاه در هایپرخان

هم اکنون فروشگاه شخصی خود را افتتاح کنید و توسط هزاران خریدار دیده شوید

به سریعترین بازار خرید اجتماعی با هزاران فروشنده مستقل و غیر مستقل و خریدارانی که از این فروشندگان حمایت می کنند بپیوندید

قرار دادن کالا به صورت نامحدود

امکان گزارش گیری هفتگی و ماهیانه

اضافه کردن کالای حراجی

پیگیری فروش و ارسال آن به خریدار